Utgivaren av denna webbplats www.spirit-of-sweden.fr (nedan kallad ”webbplatsen-sajten”) är företaget SAS Franck Boschmans, med en kapital på 1000 euro.

Den adress där användare av sajten får lämna in sina klagomål är: contact@spirit-of-sweden.fr

E-postadress: contact@spirit-of-sweden.fr

Hosting av denna webbplats tillhandahålls av:

2, rue Kellermann
59 100 Roubaix
www.ovh.com

Behandlingsofficerens identitet

Förenklad aktiebolag Franck Boschmans "Spirit of Sweden®" (nedan kallad "vi") är den som ansvarar för behandlingen av personuppgifter som utförs på webbplatsen tillgänglig på www.spirit-of-sweden.fr (hädanefter "webbplatsen").

Inom ramen för sina respektive tilläggsuppgifter är uppgifterna avsedda för de berörda tjänsterna (marknadsföring, kommersiell, kundservice mm) och till tjänsteleverantörerna i samband med försäljning av produkter och tjänster på webbplatsen.

Den här sidan informerar dig om hur vi använder och skyddar dina personuppgifter, liksom orsakerna till att vi behandlar dessa data.

1 Varför behandlar vi dina data

Vi använder dina personuppgifter speciellt för att slutföra och genomföra våra kontrakt med dig, förse dig med förhandsinformation, för att tjäna våra legitima intressen och att följa våra lagar och förpliktelser, och mer specifikt:

 • tillåter dig att skapa ett konto på webbplatsen;
 • ge dig information om våra produkter och tjänster;
 • utföra kundhanteringsoperationer relaterade till:
 • ingående av avtal med oss, så att kunder och användare kan dra nytta av de tjänster vi erbjuder och som beskrivs i dess användarvillkor ("GTC")
 • Förvaltning av order, leveranser och fakturor.
 • Redovisning och särskilt hantering av kundkonton;
 • hantera klagomål (kundservice) och låta dig utnyttja din ångerrätt
 • hantera obetalda räkningar och rättstvister
 • hantera människors åsikter om produkter, tjänster eller innehåll
 • Bevaka transaktioner eller transaktioner.
 • bedriva verksamhet avseende prospektering och organisera marknadsföring
 • hantera dina önskemål om utövandet av rättigheter för "rättigheter och friheter"
 • skicka ett nyhetsbrev;

I vissa fall krävs samtycke för att behandla dina uppgifter, och i så fall kan du återkalla ditt samtycke.

1 Retentionperioder av dina data

1. Data om kunder och medlemmar

Personuppgifter om våra kunder behålls inte längre än den tid som är absolut nödvändig för hanteringen av det kommersiella förhållandet. Däremot kan uppgifter som möjliggör upprättande av bevis på rättighet eller kontrakt eller hålls i överensstämmelse med en lagstadgad skyldighet bli föremål för en mellanliggande arkivpolicy under en period av ingen överstiga den tid som är nödvändig för de ändamål för vilka de hålls, i enlighet med gällande bestämmelser.

2. Icke-kundprospektdata

Personuppgifter om en icke-kundprospekt hålls under en period av tre (3) år från samlingen eller den sista kontakten från prospektet. Vid slutet av denna period kommer vi att kunna kontakta den berörda personen för att veta om de önskar fortsätta att ta emot kommersiella ansökningar. I avsaknad av ett positivt och explicit svar från personen kommer data att raderas eller arkiveras.

3. Överföring av data utanför Europeiska unionen

Du är informerad om att uppgifter om dig kan överföras för ovan nämnda ändamål till företag i Kanada, ett land som erkänns som tillfredsställande av Europeiska kommissionen (beslut 2002/2 / EG) och i USA till företag med respekt för "privatlivskölden" som upprättats mellan Förenta staterna och Europeiska unionen.

4. dina rättigheter

Du har rätt att få tillgång till, rätta till eller radera personuppgifter om dig och en rätt till överföring av dina uppgifter. Du har också rätt att begränsa behandlingen, rätten att motsätta sig behandlingen och en rätt att ställa in riktlinjer för ödet av dina personuppgifter efter din död.

Du har rätt att återkalla ditt samtycke när som helst när behandlingen av dina uppgifter baseras på den.

Du kan utöva dessa rättigheter genom att skriva till contact@terresdevikings.com.

I enlighet med lagen har du laglig rätt att lämna in ett klagomål hos en tillsynsmyndighet: www.cnil.fr