ingress

Webbplatsen som drivs av SAS Franck Boschmans "Spirit of Sweden®" är en e-handelswebbplats tillgänglig via Internet på https://spirit-of-sweden.fr (hädanefter kallad "Site").

ARTIKEL 1
OBJEKT

Webbplatsen tillåter försäljning av nya produkter (nedan kallade "Produkter") av säljaren "Spirit of Sweden®" till någon kund (nedan kallad "kunden").

Detta dokument fastställer de allmänna användningsvillkoren för Webbplatsen samt de allmänna villkoren för inköp av produkter genom den senare (nedan kallade "Villkoren").

Dessa Villkor gäller inte bara användare av sajten som är nöjda att surfa på sajten men också till kunder som har beställt på sajten.

ARTIKEL 2
REGISTRERING PÅ SITET

en Registreringen på webbplatsen är gratis. Det är inte en förutsättning för en beställning på webbplatsen.

För att validera sin registrering måste kunden ange sitt namn, förnamn, en e-postadress och välja ett lösenord.

I slutet av registreringsformaliteterna öppnas ett konto i den registrerade kundens namn som tidigare har valt en identifierare och ett lösenord. Detta konto är tillgängligt för kunden genom att ange sitt användarnamn och hans konfidentiella kod. Kunden registrerad på sajten förbinder sig att inte kommunicera dem. 

ARTIKEL 3
SLUTSATS AV FÖRSÄLJNINGSAVTALET

3.1 Förutsättningar för att prenumerera på en order på webbplatsen

För att beställa på webbplatsen måste kunden vara 18 år eller äldre.

Klienter måste vara fysiska personer. Exkluderar juridiska personer eller fysiska personer som avtalar professionellt eller kommersiellt intresse.

Kunden måste ha tillgång till Internet och en e-postadress för att beställa på sajten.

Om "Spirit of Sweden®" inte bryter mot en av sina skyldigheter, är "Spirit of Sweden®" inte ansvarig för Kundens oförmåga att ansluta till Internet, Webbplatsen eller för att komma åt användarkontot som "Spirit of Sweden®" kommer att ha skapat honom eller ens skada som orsakats av denna oförmåga.

Kunden måste innehålla kreditkort vars uppgifter ges vid beställning.

Om "Spirit of Sweden®" inser att en kund inte uppfyller någon av de behörighetsvillkor som nämns i denna artikel förbehåller sig "Spirit of Sweden®" rätten, efter eget gottfinnande och efter eget gottfinnande, av:

 • begära kompletterande dokument som verifierar sannolikheten för den information som lämnas av kunden eller
 • stäng kundens användarkonto med omedelbar verkan

3.2 Registrering och validering av en order

För att en kund ska beställa på sajten måste han följa följande steg:

 1. Kunden väljer den produkt (er) han vill köpa. Produkterna presenteras på webbplatsen med en beskrivning som gör det möjligt för kunden att känna till deras väsentliga egenskaper, deras pris och produktens leveranstid.
 2. Han bekräftar sitt val av produkt (er) genom att validera sin korg.
 3. Han ser sålunda att visa detaljer i sin order. Han kan om nödvändigt ändra sin order, korrigeras om möjliga fel, innan han bekräftar den här för att uttrycka sin acceptans genom att validera sin korg igen.
 4. Kunden måste klicka på knappen "Betalning". Kunden måste fylla i sin leveransadress.
 5. Kunden måste då klicka på knappen "Fortsätt till sändningsmetoden".
 6. Kunden ser leveransmetoden som anges för denna order och måste klicka på knappen "Fortsätt till betalningsmetoden".
 7. Kunden måste välja sin betalningsmetod och fylla i sina bankuppgifter. Kunden förvärvar och accepterar nuvarande GTC med en kryssruta och fortsätter till betalningen. När kunden klickar på knappen "Placera min beställning" förklarar han att han accepterar alla nuvarande Villkor, helt och utan reserv. Kunden bekräftar att hans acceptans av erbjudandet görs med hänsyn till produktbeskrivningen som är föremål för försäljningen och att det utgör ett fast och oåterkalleligt åtagande om kontrakt. Produkterbjudanden är giltiga så länge de är synliga på sajten, medan lagren varar. I det särskilda fallet där samma produkt är föremål för en beställning av flera kunder i taget, och beroende på tillgängligheten för den här produkten kommer den endast att säljas till den första kunden som registrerar sin order.
 8. När beställningen har bekräftats av Kunden skickas en första e-post till honom om registrering av hans order och meddelar honom att behandlingen av hans order pågår förutsatt att den inköpta produkten är tillgänglig.
 9. Inom 48 timmar efter denna första e-post mottar kunden ett andra e-postmeddelande om produkten inte är tillgänglig, annulleringen av sin order och möjligheten att skaffa utbytet av en annan produkt som säljs på Webbplats med samma belopp, för att erhålla återbetalning av orderbeloppet.

ARTIKEL 4
PRISER OCH BETALINGSBESTÄMMELSER

Köpeskillingen på Produkten är citerad i euro inklusive moms och leveransavgifter på beskrivningsbladet, det senare läggs till före slutlig bekräftelse av beställningen.

Som en påminnelse innebär det faktum att kunden att validera sin order innebär skyldighet att betala det angivna priset.

"Spirit of Sweden®" förbehåller sig rätten att när som helst ändra sina priser, men Produkterna faktureras utifrån gällande priser vid tidpunkten för registrering av order som är föremål för tillgänglighet på detta datum.

Betalningen av inköp på nätet sker av PAYPAL och kreditkort (Visa, Mastercard, andra blåkort). Om betalningsgodkännandet nekas av banken, kommer ordern att avbrytas. Kreditkortsnumren meddelas inte i något fall av banken som är den enda innehavaren.

Eventuellt belopp som kunden betalat före leverans av Produkten och inte representerar hela köpeskillingen utgör en deposition till försäljningspriset som definitivt betalas av Kunden.

Uppgifterna om bankkort raderas när transaktionen är avslutad, det vill säga så snart den faktiskt betalas, vilken kan skjutas upp vid mottagandet av Produkten, ökas vid behov av den återkallande period som föreskrivs för kontrakten. ingått på avstånd och utanför anläggningen, i enlighet med artikel L. 221-18 i konsumentkoden.

Ingen bankinformation sparas i databaserna.

ARTIKEL 5
TILLGÄNGLIGHET

Köpet sker under förutsättning för tillgängligheten av produkten.

Produkt erbjudanden erbjuds inom ramen för tillgängliga lager

Om produkten inte är tillgänglig efter beställningen kommer "Spirit of Sweden®" att informera Kunden via e-post snarast möjligt och senast inom 48 timmar efter beställningen.

Om den beställda produkten inte längre är tillgänglig har kunden möjlighet att skaffa antingen en utbyte med en annan produkt av samma belopp som säljs på sajten eller återbetalning av orderbeloppet med samma betalningsmedel som den som användes vid beställning.

ARTIKEL 6
LEVERANS

6.1 Allmänt

Produkterna levereras till leveransadressen angiven av kunden under beställningsprocessen. Angivna leveranstider är genomsnittliga gånger och motsvarar behandlingstiderna för paket och transport. Leveransperioden börjar endast löpa från och med dagen för full betalning av ordern.

6.2 Tid och metod för leverans

Produkter som beställts i enlighet med dessa Villkor kommer att levereras till leveransadressen angiven av Kunden vid beställning.

Kunden kan levereras i Frankrike, i Europeiska unionen.

Leveranstider och metoder anges vid tidpunkten för valideringen av din beställning.

I undantagsfall slut av en eller flera produkter på en order, kommer kunden att informeras om detta slut så snart som möjligt via e-post till den adress som han har meddelat under sin registrering.

6.3 Leveransavgifter

Leveranskostnaderna beräknas automatiskt på sajten och kunden informeras om beloppet innan valideringen av hans beställning.

6.4 Leveransproblem

Kunden måste kontrollera överensstämmelse av varorna levereras vid tidpunkten för leverans före undertecknandet av följesedel och ange på formen leverans av handskrivna reserver tillsammans med sin namnteckning någon anomali om leverans (anomali, skadad produkt ...) .

"Spirit of Sweden®" åtar sig att ersätta Kunden eller att utbyta Produkter som inte motsvarar hans beställning (felaktig eller otillräcklig). Kunden måste skriftligen (post eller registrerat brev med mottagningsbevis) leveransdagen eller senast inom åtta arbetsdagar efter leverans någon begäran om varor som inte motsvarar hans beställning (leveransfel, nej produktens överensstämmelse ...). Klagomål ska adresseras till "Spirit of Sweden®". Kunden måste ange sina koordinater, hans beställningsnummer, referenserna på produkten som visas på beställningsformuläret och skälen till hans begäran.

"Spirit of Sweden®" kommer att byta ut eller återbetala produkt (er).

Under alla omständigheter kan produktens återvändande endast godkännas för kompletta produkter, i deras ursprungliga skick (förpackning, tillbehör, instruktioner ...) tillsammans med beställningsformuläret.

ARTIKEL 7
SÄKERHET

Webbplatsen är föremål för ett säkerhetssystem. En SSL-krypteringsmetod har antagits, förstärkt genom kryptering och krypteringsmetoder för att mest effektivt skydda all känslig data relaterad till betalningsmetoden.

Uppgifterna om bankkort raderas när transaktionen är avslutad, det vill säga så snart den faktiskt betalas, vilken kan skjutas upp vid mottagandet av Produkten, ökas vid behov av den återkallande period som föreskrivs för kontrakten. ingått på avstånd och utanför anläggningen, i enlighet med artikel L. 221-18 i konsumentkoden.

Vid betalning med kreditkort kan kortets nummer och datum för giltighet för denna bevaras för att få ett slutgiltigt bevis i händelse av eventuell tvist om transaktionen, i mellanarkiv, under en varaktighet tretton (13) månader efter debiteringsdagen. ..

Kunden förbinder sig att hålla konfidentiella sina identifierare och åtkomstkoder som är strikt personliga och ej överförbara. Inmatning av åtkomstkoden i samband med användarnamnet Kundens, eller använda autentiserings tjänst som tillhandahålls av en tredje part tjänst på webbplatsen utgör handlingen giltig legitimation Kundens under dess användning av sajten.

Kunden är ensam ansvarig vid transaktioner som slutits, även utan hans kunskaper, av en person som använder sitt användarnamn och PIN, och han kommer att bära konsekvenserna ensam.

Kunden förbinder sig att avslöja användningen av sitt användarnamn och / eller hans konfidentiella kod för tredje man så snart han blir medveten om det. Kunden förbinder sig att inte skapa eller använda andra konton än det konto han ursprungligen skapade.

För att skydda kunder mot eventuella intrång, lagrar "Spirit of Sweden®" inte kreditkortsnummer på sina datorservrar.

ARTIKEL 8
RÄTT FÖRTAGANDE

I enlighet med gällande lagstiftning, som en del av ett köp som gjorts online på webbplatsen, har kunden en period på fjorton (14) dagar från mottagandet av den produkt som beställts för att utöva , med "Spirit of Sweden®", dess rätt till återkallande, utan att motivera skäl eller att betala böter. Om tidsfristen löper ut på en lördag, en söndag, en semester eller semester, förlängs den till nästa arbetsdag.

Vid beställning som innehåller mer än en produkt, löper denna 14 dagarsperiod från kvittot på den sista produkten.

Vid utövande av ångerrätten inom ovannämnda period återbetalas endast priset på de inköpta produkterna och fraktkostnaderna, och återköpspriset förblir Kundens ansvar.

Returer ska göras i sitt ursprungliga skick och kompletteras (förpackning, tillbehör, instruktioner ...) i en förpackning som är identisk med den som användes under expeditionen och möjliggjorde remarketing.

Returer måste också åtföljas av bevis på inköp av en kopia av fakturan eller inköpsordern för optimal hantering.

I enlighet med gällande bestämmelser (artikel L221-28 kodkonsumtion) kan reträtten inte utövas för:

• ljud-, video- eller dataprogramvaruppsäten förseglas efter leverans,

• Leverans av varor som konsumeras av konsumenten efter leverans och som inte kan återlämnas av hygien- och hälsoskyddsskäl.

• Tillhandahållande av tidningar, tidskrifter eller tidskrifter, med undantag för teckningsavtal till dessa publikationer;

Kunden utövar sin ångerrätt direkt från "Spirit of Sweden®" med hjälp av det vanliga utbetalningsformuläret som är tillgängligt å ena sidan, på webbplatsen och å andra sidan som en bilaga i bekräftelsemeddelandet. av ordern.

Han kan också hävda sin ångerrätt genom att genom e-postadressen till adressen contact@spirit-of-sweden.fr ange syftet med hans förfrågan, hans namn och efternamn, hans beställningsnummer, hans adress och datumet för hans hans kommando, uttryckte sin önskan att dra sig tillbaka utan tvetydighet.

När formuläret eller återkallelsen har skickats till "Spirit of Sweden®" måste Kunden returnera Produkten till "Spirit of Sweden®" inom rimlig tid och senast inom 14 dagar från Kundens beslut att dra tillbaka.

"Spirit of Sweden®" kommer att återbetala de betalade beloppen inklusive leveranskostnaderna. senast 14 dagar efter det att rätten utövades enligt samma betalningsmetod som används för beställningen. Detta ersättningsdatum kan skjutas upp till dess att produkten återhämtats.

ARTIKEL 9
GARANTIER

Alla produkter som säljs på webbplatsen omfattas av den juridiska garantin för överensstämmelse (enligt definitionerna i artiklarna L217-4 och följande i konsumentkoden) och garantin mot latenta fel (enligt definitionen i artiklarna 1641 och följande i Civil Code), vilket gör det möjligt för Kunden att returnera de defekta eller icke-kompatibla Produkter som levereras kostnadsfritt.

9.1 Juridisk garanti för överensstämmelse

Artikel L217-4 i konsumentkoden: "Säljaren levererar ett gott i enlighet med kontraktet och svarar på brister i överensstämmelse som existerar vid leverans.

Det svarar också på bristande överensstämmelse som följer av förpackningen, monteringsanvisningarna eller installationen när den var uppladdad av kontraktet eller utfördes under dess ansvar. "

Artikel L217-5 i konsumentkoden: "Fastigheten överensstämmer med kontraktet:

1 ° Om den är lämplig för sedvanlig användning av liknande gods och, i förekommande fall:

- om den motsvarar den beskrivning som ges av säljaren och har de egenskaper som han har presenterat för köparen i form av ett prov eller en modell

- den har de kvaliteter som en köpare lagligen kan förvänta med hänsyn till de offentliga uttalanden som görs av säljaren, producenten eller hans representant, inklusive reklam eller märkning

2 ° Eller om den har de egenskaper som definieras av parternas ömsesidiga överenskommelse eller är lämplig för alla speciella ändamål som köparen söker, meddelas säljaren och den senare har accepterat .. "

9.2 Garanti mot dolda defekter

Artikel 1641 i civillagen: "Säljaren är bunden av garantin på grund av dolda fel på den sålde saken, som gör den olämplig för användningen som den är avsedd för eller som minskar så mycket denna användning, att köparen inte skulle inte ha förvärvat, eller skulle ha givit ett lägre pris, om han hade känt dem. "

9.3 Undantagande av garantier

Produkter som har modifierats, reparerats, integrerats eller lagts till av Kunden är undantagna från garantin. Garantin kommer inte att spela för uppenbara brister. Garantin täcker inte produkter som skadats under transport eller på grund av felaktig användning.

9.4 Förfaranden för genomförande av rättsliga garantier

För eventuell begäran om rättsliga garantier måste kunden då kontakta "Spirit of Sweden®" via e-post eller registrerat brev med kvitto på mottagandet.

9.5 Konsekvens av genomförandet av skyddsåtgärder

Som en del av den juridiska garantin för överensstämmelse åtar sig "Spirit of Sweden®" enligt Kundens val:

- Byt ut produkten med en identisk produkt beroende på tillgängliga lager,

- att återbetala priset på produkten om kunden beslutar att returnera produkten,

- eller om kunden beslutar att hålla Produkten och utbytet av produkten omöjlig, återbetala honom en del av priset eller bevilja honom en kredit enligt kundens val.

ARTIKEL 10
ÄNDRING AV KONTRAKTET AV "Spirit of Sweden®"

"Spirit of Sweden®" kan ändra dessa villkor.

"Spirit of Sweden®" kommer att informera kunden via sin webbplats om genomförandet av de modifierade villkoren.

ARTIKEL 11
BEHANDLING AV KONTRAKT

"Spirit of Sweden®" säkerställer bevarandet av kontraktsvillkoren för kunden under en period av 10 år.

ARTIKEL 12
INTELLEKTUELL EGENDOM

Webbplatsen och allt innehåll (bilder, text, fasta eller animerade grafiska element, ljud, databaser, programvara ...) skyddas av upphovsrätten och mer allmänt av immateriella rättigheter. Det är egenskapen till "Spirit of Sweden®".

Som sådan och i enlighet med Code of Intellectual Property, den enda auktoriserade användning av webbplatsen för privat bruk omfattas av olika regler ännu mer restriktiv kod av immateriella rättigheter. Annan användning utgör intrång och är straffbart enligt den immateriella äganderätten, såvida inte förhand av "Spirit of Sweden®".

ARTIKEL 13
ANSVAR

Kunden är ensam ansvarig för användningen av webbplatsen i enlighet med dess användning, med dessa villkor, och Kunden bekräftar att vid tidpunkten för bekräftelse av ordern har anmälts. Kunden ansvarar för vårdnaden av sin utrustning, han kommer att se till att ingen annan har tillgång till hans konto.

Kunden kan ge tillgång till sitt konto till någon tredje part mot betalning eller kostnadsfritt, om inte uttryckligt skriftligt medgivande från "Spirit of Sweden".

Ibland kan "Spirit of Sweden®" ändra sin kontaktadress, avbryta platsen för drift, underhåll eller nödsaker.

"Spirit of Sweden" kommer att göra sitt bästa för att förhindra kunden på något sätt, bland annat genom informationssidor på webbplatsen, när den har kännedom om planerade interventioner datum och minska den kortaste perioden otillgänglighet under dagen (åtgärder som vidtas på natten i allmänhet), men garanterar inte kontinuitet, varaktighet och kvalitet tillgång till webbplatsen.

"Spirit of Sweden" inte kommer att vara ansvarig för avsaknaden av tjänsten på grund av ett fel i teleoperatörerna.

"Spirit of Sweden" hållas ansvariga för indirekt skada av kunden inklusive: rörelseförluster eller information. Kunden förbinder sig att behålla en säkerhetskopia av all information som är införd i sitt användarkonto.

Kunden ansvarar för användningen av sitt användarkonto.

I fall av bristande efterlevnad av Kundens dessa villkor, "Spirit of Sweden" förbehåller sig rätten att vägra tjänster som erbjuds på webbplatsen.

"Spirit of Sweden" inte kommer att hållas ansvariga oavsett förskyllan, underlåtenheten att ta emot e-post som skickas av "Spirit of Sweden" för kunder som kan resultera i synnerhet ett fel i Internet-anslutningen, fel i postsystem som kunden använder för sin e-post, felaktig e-postadress som tillhandahålls av kunden "Spirit of Sweden" kund underlåtenhet att kontrollera din e-post eller informera "Spirit of Sweden® "En ändring av hans e-postadress, ett misslyckande av e-postleverans från e-postleverantören.

De erbjudna produkterna överensstämmer med gällande fransk lagstiftning och de normer som gäller i Frankrike. Bilderna på webbplatsen tillhandahålls för illustrativa ändamål. Kunden måste hänvisa till beskrivningen av varje produkt för att få veta de exakta egenskaperna.

Kunden måste fortsätta med datasäkerhetskopiering. "Spirit of Sweden" kan inte vara ansvarig för förlust av data, filer eller skador som anges i föregående stycke. Helt eller delvis oförmåga att använda sådana produkter på grund av inkompatibilitet av utrustning kan ge upphov till någon ersättning eller återbetalning eller ifrågasätta ansvar "Spirit of Sweden".

Hyperlänkar kan hänvisa till andra webbplatser som webbplatsen och "Spirit of Sweden" befrias från allt ansvar om innehållet av dessa platser bryter mot lagar och regler som gäller.

ARTIKEL 14
PERSONLIGA UPPGIFTER

"Spirit of Sweden", som registeransvarig, bearbetar Kundens personuppgifter till orderhanterings syften och handelsförbindelser. Dessa personuppgifter kan skickas till företag som bidrar till dessa relationer som de som är ansvariga för utförandet av tjänster och order för deras förvaltning, utförande, bearbetning och betalning.

De förhållanden under vilka "Spirit of Sweden" samlar in och behandlar personuppgifter om kunder presenteras i "Personuppgifter Policy" på webbplatsen.

I enlighet med personuppgiftslagen av den 6 januari 1978, och EU: s förordning nr 2016/679, har Kunden rätt till tillgång, rättelse eller radering av personuppgifter och den oro som rätt till att överföra sina data, rätt till en begränsning av behandling, en rätt att motsätta sig behandling och rätt att fastställa riktlinjer för öde sina personuppgifter efter döden .

Kunden kan utöva dessa rättigheter genom att skriva till contact@spirit-of-sweden.fr.

Kunden har rätt att lämna in några klagomål hos en tillsynsmyndighet: www.cnil.fr

Cookies hantering av webbplatsen anges i dokumentet "Cookies Management Policy" som finns på webbplatsen.

ARTIKEL 15
ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Kunden kommer att ansluta till sajten med sin teleterminalutrustning i enlighet med gällande bestämmelser. "Spirit of Sweden®" ger inte kunden någon maskinvara, telefoninstallation, terminalutrustning eller annan utrustning eller programvara.

Avtalet får inte tilldelas av Kunden helt eller delvis utan uttryckligt skriftligt samtycke från "Spirit of Sweden®". "Spirit of Sweden®" kan tilldela hela eller en del av Kontraktsobjektet för att informera Kunden och förutsatt att innehavaren är engagerad på samma villkor gentemot Kunden. Dessutom kan "Spirit of Sweden®" använda någon underleverantör efter eget val för utförande av hela eller delar av dessa.

Det faktum att "Spirit of Sweden®" inte när som helst råder över någon av bestämmelserna i dessa Villkor ska inte tolkas som ett upphävande av eventuella senare bestämmelser om sådana bestämmelser.

Parterna kommer inte att ansvara för att deras skyldigheter inte fullgörs i händelse av fall av force majeure, enligt definitionen i de franska domstolarnas konstanta rättspraxis.

ARTIKEL 16
KUNDSERVICE

För någon information eller fråga är kundservice av "Spirit of Sweden®" till Kundens förfogande via adressen contact@spirit-of-sweden.fr.

ARTIKEL 17
GÄLLANDE LAGSTIFTNINGAR

Detta kontrakt omfattas av fransk rätt.

Alla tvister som kan uppstå genom tolkningen eller utförandet av de skyldigheter som direkt eller indirekt härrör från är de franska domstolarnas exklusiva behörighet.